Servis


Pročitajte članak o našem servisu objavljenom u DigitalFoto časopisu. [PDF]

Kako Fototeh d.o.o. teži pružanju najbolje moguće podrške i nakon kupnje fotoaparata, osigurava Vam garantnu, postgarantnu i ugovornu servisnu uslugu svih Nikon proizvoda.

Na raspolaganju Vam stoje certificirani stručnjaci Fototeh servisnog centra.

Preporuka servisnog centra

Ukoliko opremu do Fototeh Servisnog centra šaljete poštom ili drugim načinom kurirske dostave, molimo Vas da obratite pozornost na niže navedene preporuke.

  • prije slanja opreme si za vlastitu arhivu prepišite njezin tip i serijski broj,
  • opremu zaštitite i upakirajte u kutiju koja štiti od udarca (po mogućnosti u originalno pakiranje),
  • u pakiranje uključite i slijedeće: povratnu adresu, broj telefona, opis problema, kopiju računa kao dokaz o garanciji (ukoliko je važeća)
  • opremu pošaljite na adresu: Fototeh d.o.o., Servisni centar, Veslačka 17, 10000 Zagreb
Obrazac za slanje opreme u servisni centar

Napomena: Fototeh d.o.o. ne odgovara za eventualna oštećenja nastala prilikom transporta i dostave paketa do Fototeh servisnog centra. Molimo vas da obratite pažnju na osiguranje sadržaja pošiljke na način da se ne može oštetiti prilikom uobičajene manipulacije u transportu, posebice na mogućnost korištenja posebnih naznaka (npr. "Lomljivo").

Napomena za slanje opreme u servis unutar garantnog roka

  • opremu koja podliježe jamstvenom roku molimo da se pošalje u servis poštom ili nekom kurirskom službom
  • troškovi kurirske službe biti će naplaćeni korisniku opreme ukoliko servis ustanovi kvar aparata uzrokovan nepravilnim korištenjem ili sl.
     (uvjeti korištenja su istaknuti na garantnom listu)
  • prilikom slanja opreme u servis molimo da obratite pozornost na napomene istaknute u obrazcu za slanje neispravne opreme u servisni centar
  • u slučaju nejasnoća molimo Vas da kontaktirate Nikon servis na br. 01/6196-611

Fototeh servisni centar - kontakt

Fototeh d.o.o.
Servisni centar
Veslačka 17
10000 Zagreb

Tel: 01 6196 611
Fax: 01 6196 608
E-mail: servis@fototeh.hr

Radno vrijeme servisa: ponedjeljak-petak, 8-16h
Fototeh d.o.o. • Veslačka 17 • 10 000 Zagreb • Tel: (01) 6196-611 • Fax: (01) 6196-608 • Email: servis@fototeh.hr •